Paluu Verkkovihon etusivulle http://www.verkkovihko.fi Verkkovihon etusivulle Verkkovihon käyttöohjeet

IF Minken

Föreningens anmälningar sköter:Mikael Holm

Telefon: 050 349 3061
fax:


Verkkovihkos stödperson:Mikael Holm
E-mail:mkl.holm@gmail.com

OBS!
-Anmäl din klass utan mellanslag t.ex H21A eller D10RR
-Kom ihåg att meddela Verkkovihko numret på emit kortet om du byter.

Ersättningsgrunder för tävlingsresor från
och med juni 2009.
* Från H/D 35 betalar alla tävlande sina
deltagaravgifter själva förutom DM, FSOM, FM
och budkavlar
* Ersättningsberättigade tävlingsresor är
förbundsmästerskap, FM-tävlingar och
granskningstävlingar. Ersättningar utbetalas
enligt nedan förutsatt att ingen annan
betalar resekostnader för samma resa.
* Utlands-tävlingar ersätts med högst 300 €
om den aktiva är uttagen till uppdrag att
tävla ifall ingen annan ersätter kostnaderna.
* Kilometerersättning för användande av egen
bil är 0,15 €/km, för två (2) aktiva och
flera i samma bil är ersättningen 0,20 €/km,
resor under 200 km enkel väg (dvs. 400 km
total körsträcka) ersätts inte. Om
föreningen ordnar gemensam transport
utbetalas ingen ersättning för egen bil.
Samåkning prioriteras till tävlingar.
* Aktivas övernattning ersätts med högst
50,00 €/dygn. Ersättning för mat betalas inte.
* Deltagaravgiften betalas av föreningen
till de tävlingar som de aktiva har anmält
sig åt föreningens anmälningsansvarige. Om
en aktiv uteblir från tävlingar utan
godtagbar orsak och utan att meddela kan
deltagaravgiften avkrävas av den aktiva.
Föreningen betalar inte deltagaravgifter
till motionslopp (t ex Vasaloppet,
Torsdagsträffen och motsvarande).
* Efteranmälningar betalas av den tävlande.
Ilmoittaudu
Käyttäjän toiminnot
Ylläpito


Verkkovihko © v2.23. Verkkovihon kehittely: helpdesk (at) verkkovihko.fi